Indonesiana

1Contoh Arsip VOC [.jpg] [1,540.7 KB]
Contoh Arsip VOC Arsip peninggalan VOC Hindia Belanda
2Anak Mantri Candu Mendongeng [.pdf] [1,327.8 KB]
Anak Mantri Candu Mendongeng KISAH SEORANG YANG BERNAMA NARMODO oleh NARMODO 1 Edisi ke 2 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………. i 1. Kata Pengantar …………………………………………………………… ii 2. Pendahuluan ……………………………………………………………… 1 3. Masa Kanak-kanak ……………………………………………………….. 3 4. Masa ABG-Remaja …………
3Wasiat Prabu Siliwangi [.pdf] [193.2 KB]
Wasiat Prabu Siliwangi Pun, sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supay